مطالب پیشنهادی

One Comment

  1. 1

    اسفندیار مهرآئین

    بیضایی این فیلم نامه کوتاه را به خوبی یک شاگرد نخبه هدایت، نوشته و پرداخته است. به ویژه سکانس پایانی، خود را به بوف کور نزدیک می سازد. به نظرم ارزش نقد او از خیلی روشنفکرهای خودنمای هدایت کوب، بیشتر و مفهوم تر است.

    Reply

نظر خود را دربارۀ این مطلب بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتشار مقاله از سایت نصور در رسانه های دیگر بدون لینک منبع روا نیست.