آخرین مقاله های مجله فلسفی زیزفون

نظریه اخلاقی کانت مساعدت در سعادت دیگران :: حسام جلالی

در مباحث فلسفه اخلاق نظر کانت از سه وجه موردتوجه است. اول آن‌که این نظریه به‌طور مستقل و به‌عنوان یک تئوری اخلاقی در کنار دیگر نظریات مورد توجه و کاوش فیلسوفان قرار گرفته است. دوم این‌که وقتی در مباحث اخلاقی از معیارهای کلی درستی و نادرستی و خوبی و بدی افعال انسانی صحبت می‌شود، معیار وظیفه‌انگارانه کانت در فلسفه اخلاق مورد کاوش قرار می‌گیرد و بالاخره از این منظر که آیا مفاهیم اخلاقی از امور واقعی حکایت دارند یا نه نیز می‌توان پای فلسفه اخلاق کانت را به میان آورد. کانت از آن دسته فیلسوفانی است که قایل است مفاهیم اخلاقی حاکی از واقعیات خارجی‌اند از این‌رو نظریه اخلاقی کانت نظریه‌ای واقع‌گرایانه است که بر عناصر وظیفه و تکلیف تاکید فراوان دارد.

ادامه مقاله

آخرین مقاله های مجله ادبی هیچستان

صنعت گفتگو در شعر سیمین بهبهانی :: ریوان سندلر :: مترجم: علیرضا شمالی

بهبهانی پنجره‌ی غزل را بر گفت و گوهای روزانه گشود و با تکرار و گسترش وزن ها غزل را از «مرز قالب ها و وزن های» مرسوم فراتر برد: «من درین شیوه سخنانی را به رشته‌ی غزل کشیده ام که هیچگاه پیش ازاین امکان پدیدار شدن درین قالب سنتی را نداشته اند.» بهبهانی درکار غزلسرائی قالب های دلپسندی برگزیده است. امّا، بی گمان این شیوه ی ویژه‌ی سرایش اوست که شعرش را به روز کرده و همراه با زمان به پیش رانده. هدف این نوشتار وارسی این شیوه ی سرایش است.

ادامه مقاله

آخرین مقاله های مجله اندیشه سیاسی صلح جاویدان

غرب زدگی از دیدگاه احمد فردید :: مهدی حکمت

از منظر دکتر فردید، شرق و غرب ظاهری را می‎توان به‎آسانی تمییز داد، اما آن‎چه مهم است باطن شرق است که عجالتا یک‎سره پنهان است. از این‎رو پرسش از حقیقت و باطن شرق، اهمیت دارد. شرقی که سرشار از کتب آسمانی و وحی الهی است؛ شرقی که مهد تفکر اصیل و فرهنگ وحیانی است. اما پرسش مهمتری که برمی‎خیزد این است که با توجه به شرایط کنونی که روز‎به‎روز، سیطره غرب فزونی می‎یابد، آیا اصلا امکان چنین پرسشی فراهم است؛ آیا می‎توان یک‎سره بدون توجه به غرب، سراغ تفکر شرقی رفت؟

ادامه مقاله

آخرین مقاله های مجله اجتماعی عرصه

معرفی کتاب جنبش های اجتماعی و دمکراتیزاسیون، به کوشش سعید مدنی قهفرخی

کتاب “جنبش های اجتماعی و دمکراتیزاسیون” که به کوشش دکتر سعید مدنی و با همکاری جمعی از علاقمندان به مباحث مرتبط با جنبش های اجتماعی ترجمه و تدوین شده ، ذهن خلاق خوانندگان محترم را به پرسش‌گری نقادانه درباره جنبش‌های اجتماعی دعوت می‌کند.

ادامه مقاله

آخرین مقاله های مجله فرهنگی هنری پاورقی

عباس کیارستمی، تصویرگر دغدغه‌های انسانی :: پیتر برادشاو :: ترجمه: پدرام عباسی

عباس کیارستمی، قصه گویی بود که به حکایت انسان و روابط انسانی می‌پرداخت. شاید درک آثار او در نگاه اول به راحتی به‌دست نیاید به این دلیل که آثاری هستند سرشار از آهستگی و سکون و غم و برخوردهای عاطفی و احساسی با مقداری طنز تیزهوشیارانه. کیارستمی اغلب آثار خود را پیرامون دنیای پاک و […]

ادامه مقاله

انتشار مقاله از سایت نصور در رسانه های دیگر بدون لینک منبع روا نیست.