مطالب پیشنهادی

One Comment

  1. 1

    جعفر اکبری

    گمانم این دیدگاه بسیار بسته است . یعنی باید با عینک عرفان به داستان نگاه کرد که خود یک سورئالیست دیگری از اثر خلق خواهد شد جدا از سورئالیست بودن خود اثر .

    Reply

نظر خود را دربارۀ این مطلب بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتشار مقاله از سایت نصور در رسانه های دیگر بدون لینک منبع روا نیست.