مطالب پیشنهادی

One Comment

  1. 1

    حزب الله عندليبان

    سپاس فراوان ازشمايان اينكه انديشه هاي خوبي پيرامون حل دشواريهاي كشوركهن ما آريازمين داريد بدبختانه كه گوش شنوانيست بهرصورت يك پيشنهاددارم اينكه هرگاه همايش رابرپاميكرديدمراجهت اشتراك درهمايش آگاهي ببخشيد ممنونم
    
حزب الله عندليبان دانشجوي دانشگاه سلام

    Reply

نظر خود را دربارۀ این مطلب بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتشار مقاله از سایت نصور در رسانه های دیگر بدون لینک منبع روا نیست.