آخرین مقاله های مجله فلسفی زیزفون

وحدت‌ طریقت‌ و نظریه‌ لوگوس‌ :: سیدحسین نصر

مسئله‌ ضرورت‌ مطالعه‌ در دیگر سنتهای‌ دینی‌، فراهم‌ آمده‌ی‌ شرایط‌ ویژه‌ی‌ دنیای‌ نوینی‌ است‌ که‌ در آن‌ مرزهای‌ هر دو جهان‌ کیهانی‌ و دینی‌ فرو ریخته‌ است‌. این‌ وضع‌ دشوار که‌ فرد از طرفی‌ تمایل‌ دارد که‌ نسبت‌ به‌ دین‌ خود وفادار بماند و از طرف‌ دیگر ادیان‌ دیگر را نیز معتبر بشمارد، یکی‌ از نتایج‌ وضع‌ غیر عادی‌ است‌ که‌ بشر جدید با آن‌ روبه‌رو است‌ و برآمده‌ی‌ شرایط‌ متناقضی‌ است‌ که‌ در آن‌ زندگی‌ می‌کند. در عین‌ حال‌ این‌ مشکلی‌ است‌ که‌ او باید به‌ قیمت‌ از دست‌ دادن‌ اعتقاد به‌ خود دین‌ با آن‌ روبه‌رو شود. برای‌ یک‌ مسلمان‌ سنتی‌ که‌ در فارس‌ یا مشهد زندگی‌ می‌کند، ضروری‌ نیست‌ که‌ به‌ حقیقت‌ ادیان‌ بودایی‌ یا مسیحی‌ توجه‌ داشته‌ باشد. همچنان‌ که‌ آشنایی‌ با آیین‌ هندو برای‌ کشاورزی‌ که‌ در کوههای‌ ایتالیا یا اسپانیا زندگی‌ می‌کند، فوریت‌ ندارد. اما برای‌ کسی‌ که‌ از نظر او فلسفه‌های‌ غیر دینی‌ جدید تجانس‌ فرهنگ‌ دینی‌ او را شکسته‌ و از بین‌ برده‌ است‌ و یا به‌ نوع‌ دیگری‌ متأثر از معنویت‌ اصیل‌ سنتهای‌ بیگانه‌ است‌، دیگر امکان‌ ندارد که‌ نسبت‌ به‌ پیامدهای‌ متافیزیکی‌ و کلامی‌ حضور ادیان‌ دیگر غافل‌ بماند. اگر او چنین‌ کند، یا در خطر از دست‌ دادن‌ دین‌ خواهد افتاد و یا اینکه‌ در تصوری‌ که‌ از خداوند دارد دست‌ کم‌ برای‌ رحمت‌ او محدودیتی‌ قائل‌ شده‌ است‌.

آخرین مقاله های مجله ادبی هیچستان

آنا آخماتووا و آیزایا برلین؛ عشقی در آستانۀ پنجاه سالگی :: ایلین فاینشتاین

آیزایا برلین از تنوع رفتار آخماتووا خوشش آمد: خصلتی که گاه شیوۀ باشکوه او را جایگزین مقوله‌یی طعنه‌آمیز و مغرضانه می‌ساخت. آن دو سراسر شب با هم حرف زدند. صبح که شد، برلین دست او را بوسید و از خانه خارج شد. برندا تریپ، شیمیدان متخصص عناصر طبیعی که برای انجمن بریتانیا کار می‌کرد، می‌گوید وقتی صبح آن روز برلین در رخت‌خوابش دراز کشید به خود گفت: «عاشق شدم، عاشق شدم.»

آخرین مقاله های مجله اندیشه سیاسی صلح جاویدان

محمدحسین نائینی و متفکران غربی :: سیدعلی میرموسوی

شهرت میرزای نائینی در تاریخ اندیشه سیاسی معاصر ایران برخاسته از کوششی است که او در جست‌وجوی مبانی‌ مشروطیت و محدود سازی قدرت سیاسی از درون سنت اندیشه دینی انجام داد و سرانجام توانست بنیانی مشروع برای گونه‌ای از نظام سیاسی محدود فراهم کند که پاسدار آزادی و برابری باشد و از حقوق شهروندی دفاع کند. بدون تردید دستاوردهای نظری او در این باره مرهون اجتهاد عقل‌گرایانه‌ای است که در مکتب برجسته‌ترین فقیه مشروطه خواه؛ یعنی آخوند خراسانی آموخته بود، ولی نمی‌توان سهم نگرش مثبت به تجدد و بهره مندی از آثار در دسترس اندیشمندان جدید غرب را در شکل‌گیری اندیشه او نادیده گرفت. این سهم را می‌توان از راه تامل در برخی از مشابهت‌های اندیشه او با اندیشمندان جدید غرب همچون منتسکیو، لاک و روسو دریافت.

آخرین مقاله های مجله اجتماعی عرصه

لاکان در میدان علوم اجتماعی: آیا با لاکان می‌توان جامعه‌شناس بود؟ :: کامران مرادی

آیا با لاکان می‌توان جامعه‌شناس بود؟ استاوراکاکیس در کتاب لاکان و امر سیاسی پرسش مشابهی را در باب استفاده ازنظریه‌ی لاکان در علوم سیاسی مطرح می‌کند: «لاکان را با سیاست چکار؟». چه ویژگی در اندیشه‌ی روانکاوی چون لاکان وجود دارد که می‌توان از دلالت‌های آن در علوم اجتماعی و یا علوم سیاسی استفاده کرد؟ استاوراکاکیس قبل پاسخ به این پرسش به  نگرانی متخصصان علوم‌اجتماعی اشاره می‌کنند که همواره نسبت به فروکاست ساحت اجتماعی و یا عینی به تحلیل در سطح فردی یا ذهنی بدگمان‌اند و او نیز در همین راستا معتقد است که باید از تقلیل‌گرایی روانشناسی (Psychological reductionism) در درک پدیده‌های اجتماعی-سیاسی اجتناب کرد.

آخرین مقاله های مجله فرهنگی هنری پاورقی

نجات‌شناسی از دیدگاه مسیحیت و اسلام :: حسن طالبی‌

در بین ادیان توحیدی، اسلام و مسیحیت به طور گسترده‌ای به طرح مسئله فلاح و رستگاری و حیات جاودان (که ناظر به بعد اخروی نجات و حیات پس از مرگ است) پرداخته و عوامل و موانع آن به تفصیل برای پیروان خود تشریح کرده‌اند. از این رو در این مقاله تلاش می‌شود به بعد اخروی نجات از دیدگاه این دو دین توحیدی که همواره مدعی نجات‌بخشی بشر بوده‌اند، به طور خلاصه اشاره شود. ‌

انتشار مقاله از سایت نصور در رسانه های دیگر بدون لینک منبع روا نیست.