به نـام یکـقـدم بالاتـر

این سایت محصول یک دغدغۀ شخصی نسبت به گسترش محتوای مفید در وب فارسی است که در زمینه های اندیشۀ سیاسی، فلسفه، اجتماع و ادبیات اقدام به انتشار مقاله خواهد کرد. این پروژۀ فرهنگی در حال گسترش است و از هرگونه همکاری و پیشنهاد شما دوستداران فرهنگ و اندیشه در جهت ارتقای سطح کیفی سایت، صمیمانه استقبال خواهد شد.

خط مشی و اهداف سایت بدین ترتیب اعلام می شود:

  • کمک به گسترش محتوای مفید در وب فارسی
  • ایجاد یک منبع مقاله در زمینه های اندیشۀ سیاسی، فلسفه، اجتماع و ادبیات
  • کمک به نشر الکترونیکی آثار نویسندگان جوان و ناشناخته
  • جمع آوری آرشیوهای کهنه در وب، بازآوری و دسته بندی آن

آخرین مقاله های مجله فلسفی زیزفون

آخرین مقاله های مجله ادبی هیچستان

آخرین مقاله های مجله اندیشه سیاسی صلح جاویدان

آخرین مقاله های مجله اجتماعی عرصه

آخرین مقاله های مجله فرهنگی هنری پاورقی