مطالب پیشنهادی

One Comment

  1. 1

    Nader Namdar

    با سلام. ویل دورانت به شهادت آثارش حتی از درک اندیشه های فلسفی قرن بیستم -از ریاضیات و فلسفه های زبان و ویتگنشتاین و کذا که هیچ نمی فهمیده است. – بشدت عاجز بوده است. این کار که او را از عرصه ی تاریخ وارد اندیشه های فلسفی کنیم بشدت نابجا و محل تامل است.

    Reply

نظر خود را دربارۀ این مطلب بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتشار مقاله از سایت نصور در رسانه های دیگر بدون لینک منبع روا نیست.