مطالب پیشنهادی

One Comment

  1. 1

    tooka

    مقاله خوبی بود اما آیا نمی توان به جای این که ما هم صرفا روی دیگر سکه را که غربی ها ندیده اند ببینیم و برآن تاکید کنیم هردو روی سکه وبلکه ده ها روی دیگر مسئله را هم لحاظ کنیم ؟ زیر ا‌آن طرزفکر سنتی که نویسنده از آن دفاع می کند دربرخی افراد سبب نوعی تنفر و خشم و طلبکاری از جامعه می شود که گویی مسئول عدم موفقیت او جامعه و دیگران وکسی غیر از خود او نگرش هایش و عملکردش بوده. درواقع شاید بهتر است به جای دفاع از افراد ناموفق مفهوم موفقیت را نقد کرد – من شخصا با تعریف موفقیت انگونه که در ایران امروز و جهان مدرن سرمایه داری ارائه می شود مخالفم و فکر می کنم اگر فردیت انسان قدری بیشتر مورد احترام قرار گیرد و دائم درپی الگو دادن به ادمها نباشیم بخش مهمی ازکمبودها ومشکلات روحی رونی حل شود.
    باسپاس

    Reply

نظر خود را دربارۀ این مطلب بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتشار مقاله از سایت نصور در رسانه های دیگر بدون لینک منبع روا نیست.