مطالب پیشنهادی

One Comment

  1. 1

    setayesh

    فقط یک احمق ممکن است نفهمد که تمام اسطوره های یونان واقعی است. تمام این اسطوره ها به طرز شگفت آوری، کپی مضحکی از تورات تحریفی هستند و به همین دلیل است که تمام علوم غربی از حوزه فن تا هنر، با جهان بینی پاگانیسم و کفرکیشی غربی ها هماهنگ است.

    Reply

نظر خود را دربارۀ این مطلب بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

انتشار مقاله از سایت نصور در رسانه های دیگر بدون لینک منبع روا نیست.